SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 45. Srijeda, 11. studenog 2009.
GRAD KRALJEVICA
73

49.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 3. studenoga 2009. godine donosi

ODLUKU
o nagrađivanju učenika

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjerila dodjele nagrada za postignuti uspjeh u školovanju učenika.

Članak 2.

Nagradu dobiva učenik državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Kraljevice.

Članak 3.

Mjerilo za nagrađivanje učenika koji je u tekućoj godini završio osnovnu školu je ostvaren uspjeh od 5,0 tijekom svih godina školovanja.

Članak 4.

Mjerilo za nagrađivanje učenika koji je u tekućoj godini završio srednju školu je ostvaren uspjeh od 4,5 ili više tijekom svih godina školovanja u srednjoj školi.

Članak 5.

Gradonačelnik donosi Odluku o objavi natječaja u kojoj utvrđuje novčani iznos nagrade u skladu s proračunom.

Članak 6.

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku, na oglasnim pločama i na web stranici Grada Kraljevice. Tekst natječaja sadrži: uvjete za dodjelu nagrada, dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz prijavu i rok za podnošenje prijave.

Članak 7.

Prijave na natječaj podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu (dalje: Odjel).

Odjel na temelju podnijetih prijava dostavlja Gradonačelniku listu kandidata koji zadovoljavaju uvjetima natječaja.

Članak 8.

Gradonačelnik donosi Rješenje o dodjeli nagrada.

Nagrade se dodjeljuju u tekućoj godini.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o kriterijima za nagrađivanje učenika i studenata KLASA: 604-01/04-01/1, UR. BROJ: 2170/08-02-04-01 od 30. rujna 2004. godine.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 604-01/09-01/2

Ur. broj: 2170/08-08-09-01

Kraljevica, 3. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr