SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 45. Srijeda, 11. studenog 2009.
GRAD KRALJEVICA
73

45.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 4. sjednici održanoj dana 3. studenoga 2009. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da k.č. br. 4252 - javno dobro, upisana u zk. ul. P1 k.o. Šmrika (po staroj izmjeri), u površini od 62 čhv ne predstavlja u naravi javno dobro - put već površinu unutar ograđenog dijela okućnice novoformirane k.č.br. 579 k.o. Šmrika, koja nije više u funkciji puta u Šmriki, a kako je to utvrđeno orto-foto snimkom i očevidom na terenu od strane Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke isključuje se iz opće uporabe kao javno dobro te će nakon stupanja na snagu ove Odluke zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci kao vlasnika na nekretnini upisati Grad Kraljevicu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 940-01/09-01/1

Ur. broj: 2107/08-08-09-01

Kraljevica, 3. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Alen Vidović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr