SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 45. Srijeda, 11. studenog 2009.
GRAD KRALJEVICA
73

44.

Na temelju odredbe članka 34. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09) te članka 10. stavka 1. i 2. i članka 78. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 3. studenoga 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća
Grada Kraljevice

Članak 1.

Za drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Kraljevice bira se IVO JELUŠIĆ.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/3

Ur. broj: 2170/08-08-09-01

Rijeka, 3. studenoga 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Alen Vidović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr