SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 45. Srijeda, 11. studenog 2009.
GRAD CRIKVENICA
73

87.

Na temelju članka 34. Zakona o popisu birača (»Narodne novine« RH broj 19/07) i članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/09), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 5. sjednici održanoj dana 28. listopada 2009. godine donijelo je

RJEŠENJE
o izboru Povjerenstva za popise birača

I.

U Povjerenstvo za popise birača Gradskog vijeća Grada Crikvenice imenuju se:

1. BOŽICA KOSTANJŠEK, za predsjednicu

2. LOVORKO GRŽAC, za zamjenika predsjednika,

3. ANDREA CAR, za člana,

4. DANIJEL STOJČIĆ MURETA, za zamjenika člana,

5. JOSIP GRBČIĆ, za člana,

6. VESNA CAR SAMSA, za zamjenicu člana.

II.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Komisije za popis birača objavljeno u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 26/09.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/09-01/23

Ur. broj: 2107/01-01-09-1

Crikvenica, 28. listopada 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr