SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 45. Srijeda, 11. studenog 2009.
GRAD CRIKVENICA
73

85.

Na temelju članka 11. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - uredba, 178/04 i 38/09 ), članka 13. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/07 i 19/07) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 5. sjednici održanoj 28. listopada 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
prijevoza pokojnika

Članak 1.

Koncesija za obavljanje prijevoza pokojnika na području Grada Crikvenice dodjeljuje se Đurđici Vidmar - Gašparović iz Triblja, Ričina 16, vlasniku obrta cvjetarna »Salon prirode«, Crikvenica, Frankopanska 39.

Članak 2.

Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Crikvenice dodjeljuje se na rok od 5 godina. Rok počinje teći danom sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Naknada za koncesiju iznosi 400,00 kuna po pokojniku i plaća se mjesečno temeljem dostavljenih izvješća u korist Proračuna Grada Crikvenice najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 4.

Koncesionar se obvezuje komunalnu djelatnost iz ove Odluke obavljati po cijenama GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica koji cjenik se objavljuje u službenom glasilu Primorsko-goranske županije. Koncesionar se obvezuje fakture za obavljene poslove korisnicima usluga ispostaviti po izvršenom poslu.

Članak 5.

Zadužuje se Gradonačelnik da sklopi Ugovor o koncesiji s osobom iz članka 1. ove Odluke, kojim će se utvrditi prava i obveze koncesionara.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 363-01/09-01/367

Ur. broj: 2107/01-01-09-9

Crikvenica, 28. listopada 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr