SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 45. Srijeda, 11. studenog 2009.
GRAD CRIKVENICA
73

84.

Na temelju članka 38. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - Vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08 i 38/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 5. sjednici dana 28. listopada 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Članak 1.

U članku 2. Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/01, 8/06 i 31/09), točka »13. Komisija za popis birače« se briše. Točka »14« istog članka postaje točka »13«.

Članak 2.

Članci 27. i 28. Odluke se brišu.

Svi ostale članci Odluke smanjuju se za dva broja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/09-01/42

Ur. broj: 2107/01-01-09-3

Crikvenica, 28. listopada 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr