SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 44. Četvrtak, 29. listopada 2009.
GRAD RIJEKA
48

191.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske« županije broj 24/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o načelima, kriterijima i postupku
za određivanje imena ulica i trgova na
području Grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/04) u članku 6. stavku 1. podstavku 6. riječi: »Poglavarstvo Grada Rijeke« zamjenjuju se riječima: »Gradonačelnik Grada Rijeke«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/186

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-2

Rijeka, 29. listopada 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=638&mjesto=51000&odluka=191
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr