SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 12. Petak, 2. travnja 2004.
GRAD RIJEKA
28

29.

Na temelju odredbe članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. ožujka 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda iz 2003. godine

Članak 1.

Ovom se Odlukom obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim obračunom Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/04) u iznosu od 13.384.900,24 kuna i utvrđuju namjene za koje će se višak prihoda koristiti u 2004. godini.

Članak 2.

Višak prihoda iz članka 1. ove Odluke sastoji se od:

1. neutrošenih kreditnih sredstava za financiranje kapitalnih projekata Grada Rijeke u iznosu od 9.514.315,15 kuna,

2. neutrošenih sredstava za decentralizirane funkcije osnovnih škola u iznosu od 878.526,66 kuna,

3. neutrošenih sredstava od pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 1.949.164,59 kuna,

4. neutrošenih sredstava donacija u iznosu od 120.450,00 kuna i

5. ostalih neutrošenih sredstava Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu u iznosu od 922.443,84 kuna.

Članak 3.

Neutrošena kreditna sredstva iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Odluke raspoređuju se za financiranje kapitalnih projekata i to za:

- gradnju komunalne infrastrukture na

Klobučarićevom trgu (ex. A. Colonello) 750.000,00 kn,

- izgradnju općih polja na groblju Drenova 446.000,00 kn,

- projekt izgradnje centralne zone za

gospodarenje otpadom 685.600,00 kn,

- izradu projektne dokumentacije za

preseljenje Muzeja moderne i suvremene

umjetnosti 393.241,04 kn,

- izradu projektne dokumentacije za zgradu

Židovske općine 31.000,00 kn,

- izradu projektne dokumentacije za

bazen Kantrida 1.293.222,63 kn,

- Terapijsku zajednicu za rehabilitaciju

ovisnika o drogama Pulac 1.000.000,00 kn,

- izgradnju stepeništa Dolac - I. faza 3.291.224,20 kn,

- uređenje nogometnog igrališta na SRC

Belveder 1.624.027,28 kn.

Članak 4.

Neutrošena sredstva za decentralizirane funkcije osnovnih škola iz članka 2. stavka 1. točke 2. ove Odluke, u ukupnom iznosu od 878.526,66 kuna raspoređuju se za investicijsko održavanje zgrada i nabavu opreme za osnovne škole.

Članak 5.

Neutrošena sredstva od pomoći iz Državnog proračuna iz članka 2. stavka 1. točke 3. ove Odluke raspoređuju se za sljedeće namjene:

- za kreditiranje žena i mladih 750.000,00 kn,

- za izradu projektne dokumentacije za

preseljenje Muzeja moderne i suvremene

umjetnosti 1.010.000,00 kn,

- za obnovu zgrade Filodrammaticae 189.164,59 kn.

Članak 6.

Neutrošena sredstva donacija iz članka 2. stavka 1. točke 4. ove Odluke raspoređuju se:

- mjesnim odborima za namjenu koju je utvrdio davatelj donacije, odnosno za programe utvrđene financijskim planom mjesnog odbora i to:

- Mjesnom odboru Draga 5.200,00 kn,

- Mjesnom odboru Pehlin 10.050,00 kn,

- Mjesnom odboru Srdoči 4.000,00 kn,

- Mjesnom odboru Zamet 1.200,00 kn,

- za projekt uređenja Galerije Kortil 100.000,00 kn.

Članak 7.

Neutrošena sredstva iz članka 2. stavka 1. točke 5. ove Odluke u iznosu od 922.443,84 kuna raspoređuju se za:

- sredstva proračunske zalihe 300.000,00 kn,

- uređenje privremenih stambenih objekata

u Mihačevoj Dragi 622.443,84 kn.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/38

Ur. broj: 2170-01-10-04-3

Rijeka, 25. ožujka 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr