SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 44. Četvrtak, 29. listopada 2009.
GRAD BAKAR
48

48.

Na temelju članka 12. Odluke o davanju stanova u najam (»Službene novine PGŽ« broj 42/07 i 40/09) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/ 09 i 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na 5. sjednici, održanoj 29. listopada 2009. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o imenovanju Komisije za dodjelu stana u najam

Članak 1.

Imenuje se Komisija za dodjelu stana u najam u sljedećem sastavu:

1. Iva Marohnić - predsjednik,

2. Silvija Petković - član,

3. Zvonka Marčelja - član,

4. dr. Nediljka Vuković - član,

5. Josip Brusić - član,

6. Aranka Velkovski - član,

7. Tanja Bruketa - član.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/09-01/06

Ur. broj: 2170-02-01-09-6

Bakar, 29. listopada 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr