SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 44. Četvrtak, 29. listopada 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
48

129.

Na temelju članka 13. stavak 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 20/05 - pročišćeni tekst i 26/09) i članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 5. sjednici održanoj 28. listopada 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Primorsko-goranske županije za 2009. godinu

I.

Daje se pretodna suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2009. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/8

Ur. broj: 2170/01-05-01/5-9-23

Rijeka, 28. listopada 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr