SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 44. Četvrtak, 29. listopada 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
48

127.

Na temelju članka 99. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07), članka 17. stavak 2. i članka 20. stavak 3. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe »Marko A. Stuparić« Mali Lošinj i članka 28. točka 17. podstavak 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 5. sjednici 28. listopada 2009. godine donijela je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća
Doma za starije i nemoćne osobe »Marko A. Stuparić« Mali Lošinj

I.

ŽIVKO NOSIL razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Marko A. Stuparić« Mali Lošinj, kao predstavnik djelatnika Doma, a zbog imenovanja na dužnost ravnatelja Doma.

II.

BOŽO VUCIĆ imenuje se za člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Marko A. Stuparić« Mali Lošinj, kao predstavnik djelatnika Doma.

III.

Mandat novoimenovanog člana Upravnog vijeća iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovan.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/8

Ur. broj: 2170/01-05-01/5-9-19

Rijeka, 28. listopada 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr