SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
73

26.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 23. i 29. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica, na sjednici 16. listopada 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U članku 36. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09; u daljnjem tekstu: Poslovnik) mijenja se stavak 1. i glasi:

»Vijeće na osnovi prava i obveza određenih zakonom, Statutom Općine Malinska-Dubašnica i ovim Poslovnikom donosi Statut, Poslovnik, pravilnike, odluke, Proračun, Godišnji obračun Proračuna, deklaracije, preporuke, zaključke, upute i naputke.«.

Članak 2.

Briše se točka 6. Poglavlja VII. Poslovnika sa pripadajućim člankom 58.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-03/09-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-09-4

Malinska, 16. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=637&mjesto=51511&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr