SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
73

85.

Na temelju članka 19. stavka 1. točke 8. Zakona o o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09) i Odluke Upravnog odbora Hrvatske udruge Osorske glazbene večeri Osor-Zagreb od dana 17. lipnja 2009. godine, Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 20. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o preuzimanju organizacije, vođenja i realizacije
Hrvatskog festivala Osorske glazbene večeri

Članak 1.

Organizaciju, vođenje i realizaciju Hrvatskog festivala Osorske glazbene večeri preuzima Grad Mali Lošinj.

Članak 2.

Financijsko poslovanje Hrvatskog festivala Osorske glazbene večeri vrši se putem računa Grada Malog Lošinja broj 2402006-1825200005 koji se vodi kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. - pozivom na broj 7706-MB.

Članak 3.

Za Izvršnu direktoricu Hrvatskog festivala Osorske glazbene večeri imenuje se Martina Turkalj, prof.

Članak 4.

Za v.d. Umjetničkog ravnatelja Hrvatskog festivala Osorske glazbene večeri imenuje se Berislav Šipuš, prof.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 612-01/09-01/14

Ur. broj: 2213/01-01-09-2

Mali Lošinj, 20. listopada 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik

Elvis Živković, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=637&mjesto=10005&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr