SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
73

84.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 20. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o zabrani izlaganja i prodaje robe izvan
poslovnog prostora

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom zabranjuje se izlaganje i prodaja robe izvan poslovnog prostora (prodavaonica i dr.) na području Grada Malog Lošinja, osim za lokacije i djelatnosti koje su utvrđene Planom rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje naprava i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja, a koje se temeljem javnog natječaja daju na korištenje.

(2) Od odredbe stavka 1. ovog članka izuzimaju se ulice Vladimira Gortana i Giusseppe Garibaldi te uličice koje povezuju Trg Republike Hrvatske - Ul. Vladimira Gortana, ul. Riva lošinjskih kapetana - Ul. Vladimira Gortana u Malom Lošinju, u kojima se dozvoljava izlaganje uz fasadu vlastitog poslovnog prostora ili poslovnog prostora koji se koristi i to u širini 0,5 m od fasade (maksimalno do 1 m ispred izlaza na Trg Republike Hrvatske ili ulicu Riva lošinjskih kapetana).

Članak 2.

(1) Sukladno članku 1. zabranjuje se postavljanje stalaka, polica, klupica i ostalih uslužnih naprava i uređaja na javnu površinu ili fasadu ispred ili pored poslovnog prostora.

(2) Uslužna naprava i uređaj u smislu ove Odluke predstavlja prenosiv, prostorno neovisan element kao što je automat, hladnjak, rashladna škrinja, vitrina te se može u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije.

Članak 3.

(1) Ukoliko se utvrdi da je učinjen prekršaj koji je u nadležnosti gospodarske inspekcije, komunalni redar će izvijestiti nadležno tijelo državne uprave o uočenim nepravilnostima i tražiti pokretanje postupka i poduzimanje mjera u okviru nadležnosti.

NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 4.

(1) Nadzor nad provođenjem ove Odluke, vrši komunalno redarstvo Grada Malog Lošinja, sukladno Odluci o komunalnom redu.

Članak 5.

(1) Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o zabrani izlaganja i prodaji robe izvan poslovnog prostora (»Službene novine PGŽ« broj 9/06 i 31/07).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 944-05/09-01/111

Ur. broj: 2213/01-01-09-4

Mali Lošinj, 20. listopada 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik

Elvis Živković, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=637&mjesto=10005&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr