SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
73

76.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 10. i 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 20. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o javnim
priznanjima Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o javnim priznanjima Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/ 07 i 31/08), u cijelom tekstu, riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«, u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 28. mijenja se stavak 1. na način da se riječi »Ureda Gradskog poglavarstva«, zamjenjuju riječima »Ureda Grada i upravljanja gradskom imovinom«.

U članku 28. mijenja se stavak 2. na način da se riječi »Ureda Gradskog poglavarstva«, zamjenjuju riječima »Ureda Grada i upravljanja gradskom imovinom«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 061-01/09-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-09-4

Mali Lošinj, 20. listopada 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik

Elvis Živković, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=637&mjesto=10005&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr