SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
73

70.

Na temelju članka 35. i 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 20. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
»Yacht club Velopin d.o.o.«

Članak 1.

Na osnovi Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, koja je sastavni dio ove Odluke, osniva se trgovačko društvo Yacht club d.o.o., sa sjedištem u Malom Lošinju, Riva Lošinjskih kapetana 7.

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Malog Lošinja, Gari Cappelli, ing., da kao zakonski predstavnik Grada Malog Lošinja, osnivača društva, potpiše izjavu iz članka 1. ove Odluke te poduzme sve druge potrebne radnje u svezi osnivanja društva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-06/09-01/22

Ur. broj: 2213/01-01-09-4

Mali Lošinj, 20. listopada 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik

Elvis Živković, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=637&mjesto=10005&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr