SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 12. Petak, 2. travnja 2004.
GRAD OPATIJA
7

10.

Temeljem stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2004. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2003. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2002. do 2005. godine usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 21. studenog 2002. godine, sa izmjenama i dopunama usvojenim 20. veljače 2003, godine, 24. srpnja 2004. godine i 27. studenog 2003. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02, 4/03, 20/03 i 31/03).

II. Prihodi i izvješće o izvedenim radovima po svim stavkama programa iskazani su u priloženoj tabeli 1.

III. U odnosu na radove iskazane u tabeli 1. treba dati slijedeće izjašnjenje:

1. Radovi na proširenju javne rasvjete (točka 1.) izvedeni su u cijelosti, kao na području mjesnih odobra tako i na dijelu obalnog puta od lučice Ičići do Ike. Po ovim radovima ostala je obveza podmirenja dijela računa, a koja plaćanja dospijevaju u 2004. godini, pa se za njih namjenski prenose neutrošena sredstva iz 2003. godine.

2. Asfaltiranja cesta i puteva (točka 2.) izvedeno je u cijelosti (Veprinac - cesta Zagrad 250 m, Poljane - ulaz Puhari sa ceste za Učku m2 100, Pobri - cesta Put za Zupci 150 m2, te dio ceste od Dobreća prema tunelu Učka, 450 m2).

3. Radovi na izgradnji oborinske kanalizacije (točka 7) izvedeni su u cijelosti (na nerazvrstanim cestama m1 50, dovršenje oborinske kanalizacije parka Margerita m1 85, oborinska kanalizacija I.M.Ronjgov, oborinska kanalizacija Volosko - Put uz Dol).

4. U cijelosti su izvedeni radovi iz točke 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20 i 21 (izvedeno i plaćeno u 2003).

5. Radovi iz točke 11. (izgradnja bus ugibališta u Iki, Vrh Ike, Opatija-Lovran) započeli su u 2003. godini, no radi imovinsko-pravnih problema bilo je potrebno izmaknuti trasu ugibališta i sa Hrvatskim cestama, Autotrolejom i Policijom dogovoriti zamjensko rješenje. Radovi su sada u tijeku i biti će završeni do konca ožujka 2004. godine.

6. Sredstva za pripremnu dokumentaciju i imovinsko- pravne odnose za izgradnju ceste Kosovo-Vaga (točka 13), planirana sredstva u iznosu od 400.000 kuna u cijelosti se prenose u 2004. godinu. Naime za ovu investiciju ishođena je lokacijska dozvola i naručena izrada parcelacionog elaborata. Nakon dobivanja istog, koncem ožujka 2004. godine, pristupiti će se rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i potom izradi glavnih projekata.

7. Radovi iz točke 17. (sufinanciranje komunalne infrastrukture u sklopu rekonstrukcije Nove ceste od 40. Box do P.Kolove) započeli su koncem listopada 2003. godine, a po ugovorima trebaju biti završeni do 31. svibnja 2004. U okviru ove stavke Grad Opatija sufinancira radove uređenja ceste odnosno prateće elemente ceste po sporazumu sa Hrvatskim cestama i radove oborinske kanalizacije u Novoj cesti. U 2003. godini izvršeno je plaćanje jedne privremene situacije za oborinsku kanalizaciju, a sva ostala plaćanja provesti će se u 2004. godini.

8. Sredstva iz točke 22. (sufinanciranje izrade projektne dokumentacije vodoopskrbe Oprića i Dobreća) utrošena su djelomično za izradu projekata visoke zone, a ostali će se ugovoriti tijekom 2004. godine (nakon dobivanja lokacijskih dozvola).

9. Sredstva za izgradnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje planirana su u iznosu od 2.500.000 kn, a trebala su se utrošiti za rješavanje infrastrukture. U 2003. godini započela je izgradnja objekata društveno poticane stanogradnje na lokaciji Tošina, s time što bi po programu Grad trebao u 2004. godini riješiti infrastrukturu, za što je napravljena tehnička dokumentacija i ishođena građevna dozvola. Radovi će se realizirati tijekom 2004. godine (početak će ovisiti o tijeku radova na izgradnji samih objekata, no okvirno računamo da bi se to dešavalo u zadnjem tromjesječju 2004. godine.

IV. U priloženoj tabeli, kolona namj. pren, iskazana su sredstva koja se namjenski prenose u 2004. godinu za plaćanje radova započetih u 2003. godini,

U koloni Prijenos iste tabele, iskazana su sredstva preostala na realiziranim stavkama, u ukupnom iznosu od 28.910 kuna i za koja će I rebalansom Programa biti određene nove namjene.

Klasa: 361-03/04-01/11

Ur. broj: 2156/01-01-04-1

Opatija, 25. ožujka 2004.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Bruno Starčić, dipl. ing, v.r.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Napomena: kod sredstava za izgradnju stanova po programu poticane stanogradnje nije bilo u 2003. potrebno angažirati planirana sredstva, već samo iznos od 335.567,00 kn. od čega je utrošeno 222.267,00 kuna. Razlika od 113.309 kuna prenosi se za istu namjenu u 2004. godinu.

Za ovu namjenu ukupno će trebati u 2004. godini osigurati i sredstva koja nisu osigurana u prihodima 2003. godine.

 

Izvješće o ostvarenju Programa gradnje   



© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr