SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 12. Petak, 2. travnja 2004.
GRAD OPATIJA
7

9.

Na temelju stavka 1. članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatija (»Službene novine« PGŽ broj 23/01) Gradsko vijeće Grada Opatije,na sjednici održanoj 25. ožujka 2004.godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Opatije za 2004.godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2004. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 31/03) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Opći dio Proračuna čini A. Račun prihoda i rashoda, B. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina i C. Račun financiranja.«

Iza stavka 3. članka 2. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina čine više ostvareni prihodi i neutrošeni rashodi u prethodnoj godini.«

Ostali stavci se pomiču.

Članak 2.

Članak 12. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva drugih jedinica lokalne samouprave, na području kojih proračunski korisnici obavljaju djelatnost, prenose se kao tekuće i kapitalne pomoći za Programe proračunskih korisnika u Proračun Grada. Ostali prihodi proračunskih korisnika ne uplaćuju se u Proračun Grada.«

Članak 3.

U članku 14. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Ustanovama i društvima u vlasništvu Grada, kao i turističkim zajednicama Grada, Poglavarstvo može iz likvidnih sredstava Proračuna odobriti kratkoročnu pozajmicu uz kamatu u visini eskontne stope.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/13

Ur. broj: 2156/01-01-04-2

Opatija, 25. ožujka 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Bruno Starčić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr