SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
57

39.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 6. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju
učenika i studenata

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/06 i 29/07) u članku 2. stavcima 2. i 3. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. briše se podstavak 6. koji glasi: »- da uspjeh studenta prve godine studija izražen prosjekom ocjena završnog razreda srednje škole nije niži od 4,90«.

U podstavku 7. brišu se riječi: »ostalih godina studija«.

Članak 3.

U članku 6. točka a) briše se podstavak 3. koji glasi: »Studenti prve godine studija koji imaju prosjek ocjena

od 4,90 do 5,00 u završnom razredu srednje škole dobivaju 50 bodova.«

U podstavku 4. brišu se riječi: »ostalih godina studija«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. riječi »Poglavarstvo Općine Ravna Gora« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

U istom članku stavku 2. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 5.

U članku 12. pod brojem 3) iza riječi »uvjerenje o prebivalištu« dodaju se riječi »ili presliku važeće osobne iskaznice«.

U istom članku pod brojem 5) mijenja se tekst koji glasi: »presliku svjedodžbe o uspjehu u zadnjoj godini školovanja za učenike, odnosno za studente prijepis ocjena svih završenih godina studija«.

Članak 6.

U članku 13. stavku 1. riječi »Poglavarstvo Općine Ravna Gora« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 7.

U članku 14. stavku 4. riječi »Poglavarstvo je dužno« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik je dužan«.

U istom članku stavcima 5. i 6. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 8.

U članku 15. stavku 1. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 9.

U članku 16. stavku 1. riječi »predsjednik Poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 10.

U članku 18. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 11.

U članku 19. stavku 2. riječ »poglavarstva« zamjenjuje se riječju »načelnika«.

Članak 12.

U članku 20. stavku 2. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 604-02/09-01/3

Ur. broj: 2112/07-01-09-3

Ravna Gora, 6. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr