SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
57

38.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 6. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o
socijalnim stipendijama Općine Ravna Gora

Članak 1.

U Odluci o socijalnim stipendijama Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 06 i 29/07), u članku 2. stavku 2. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. riječi »Poglavarstvo Općine Ravna Gora« zamjenjuje se riječima »Općinski načelnik«.

U istom članku stavak 3. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik provodi natječaj i donosi odluku o dodjeli stipendija na prijedlog Odbora za socijalna pitanja.«

Članak 3.

U članku 11. pod brojem 3) iza riječi »uvjerenje o prebivalištu« dodaju se riječi »ili presliku važeće osobne iskaznice«.

Članak 4.

U članku 12. stavku 1. riječi »Poglavarstvo Općine Ravna Gora« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik na prijedlog Odbora za socijalna pitanja«.

Članak 5.

U članku 13. stavcima 4., 5. i 6. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 6.

U članku 14. stavku 1. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 7.

U članku 15. stavku 1. riječi »predsjednik Poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 604-02/09-01/2

Ur. broj: 2112/07-01-09-3

Ravna Gora, 6. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr