SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
57

37.

Na osnovi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine PGŽ« broj 27/09) Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 6. listopada 2009. godine, utvrdilo je uvjete, donijelo i objavljuje

LISTU PRIORITETA
za dodjelu građevinskih zemljišta na području Općine Ravna Gora članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja i hrvatskim ratnim
vojnim invalidima iz Domovinskog rata

Članak 1.

Građevinsko zemljište dodjeljuje se podnositelju zahtjeva prema redoslijedu utvrđenom na Listi prioriteta za dodjelu građevinskog zemljišta (u daljnjem tekstu: Lista prioriteta).

Lista prioriteta za dodjelu građevinskih zemljišta utvrđuje se na osnovi sljedećih uvjeta i mjerila:

1. vremena prijavljenog prebivališta na području Općine Ravna Gora,

2. sudjelovanja u Domovinskom ratu,

3. postotka invaliditeta i zdravstvenog stanja,

4. broja članova obiteljskog domaćinstva,

5. godina života,

6. godina radnog staža,

7. imovnog stanja.

Članak 2.

Podnositelju zahtjeva za svaku godinu prebivanja na području Općine Ravna Gora pripadaju 3 boda.

Dužina prebivališta dokazuje se potvrdom nadležnog tijela Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 3.

Podnositelju zahtjeva za svaku godinu radnog staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj pripada 0,5 bodova.

Članak 4.

Članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja pripada 45 bodova.

Dobivanje bodova iz prethodnog stavka isključuje dobivanje bodova po članku 5. i 6. ove Odluke.

Članak 5.

Podnositelju zahtjeva, ovisno o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu, pripada:

a) za najmanje 4 mjeseca u razdoblju od 30. 5. 1991. do 15. 1. 1992. 12 bodova,

b) od 4 do 6 mjeseci 6 bodova,

c) od 6 do 12 mjeseci 7,5 bodova,

d) od 12 do 24 mjeseci 9 bodova,

e) od 24 do 36 mjeseci 10,5 bodova,

f) od 36 do 48 mjeseci 12 bodova,

g) više od 48 mjeseci 15 bodova.

Bodovi navedeni u točki a) i bodovi navedeni u točkama b) do g) međusobno se isključuju.

Sudjelovanje u Domovinskom ratu podrazumijeva oružani otpor agresoru i djelovanje u izravnoj svezi s tim otporom (odlazak u postrojbu, na borbeni položaj i povratak).

Sudjelovanje u Domovinskom ratu dokazuje se potvrdom nadležnog tijela Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 6.

Podnositelju zahtjeva hrvatskom ratnom vojnom invalidu Domovinskog rata prema utvrđenom postotku oštećenja organizma, pripadaju bodovi i to:

a) I. - II. skupina 25 bodova,

b) III. - VI. skupina 20 bodova,

c) VII. - X. skupina 15 bodova.

Članak 7.

Prema broju članova obiteljskog domaćinstva podnositelj zahtjeva dobiva:

a) samac 3 boda,

b) dva člana obiteljskog domaćinstva 6 bodova,

c) tri člana obiteljskog domaćinstva 9 bodova,

d) četiri člana obiteljskog domaćinstva i više 12 bodova.

Članak 8.

Prema zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva, odnosno članova obiteljskog domaćinstva, podnositelju zahtjeva pripadaju bodovi i to:

a) invalidima s više od 50% invaliditeta 10 bodova,

b) invalidima do 50% invaliditeta 5 bodova, po prethodno pribavljenom mišljenju Invalidske komisije,

c) bolesnicima koji boluju od kroničnih bolesti 5 bodova.

Invaliditet iz prethodnog stavka utvrđuje se po prethodno pribavljenom mišljenju invalidske komisije, a bolest od kroničnih bolesti utvrđuje se po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajućeg liječnika specijalista.

Članak 9.

Roditelj i usvojitelj koji se isključivo brine o djeci i usvojenicima, u trajanju:

a) do 5 godina - za jednog člana 5 bodova, za dva i više člana, za svakoga po 1 bod,

b) preko 5 godina - za jednog člana 10 bodova, za dva i više člana, za svakoga po 2 boda.

Roditelj i usvojitelj mentalno retardirane, hendikepirane i invalidne djece, za svako takvo dijete dobiva 10 bodova.

Svojstvo iz stavka 1. i 2. ovog članka dokazuje se uvjerenjem Centra za socijalnu skrb.

Članak 10.

Podnositelju zahtjeva starijem od 60 godina pripada 10 bodova.

Članak 11.

Utvrđeni bodovi prema uvjetima i mjerilima od članka 2. do članka 10. ove Odluke zbrajaju se te se na osnovi ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed na Listi prioriteta.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost u ostvarivanju prava ima onaj podnositelj koji ima više bodova po osnovi uvjeta i mjerila iz članka 2. ove Odluke.

Članak 12.

Lista prioriteta za dodjelu građevinskih zemljišta na području Općine Ravna Gora članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja i hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Ravna Gora.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 561-01/09-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-09-2

Ravna Gora, 6. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr