SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
57

34.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) i članka 26. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 6. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Odbora za socijalna pitanja

Članak 1.

Osniva se Odbor za socijalna pitanja Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Odbor).

Članak 2.

Odbor obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisane Pravilnikom o provođenju socijalne skrbi Općine Ravna Gora, i to:

- razmatra zahtjeve korisnika socijalne skrbi za ostvarivanje pojedinog prava, te donosi zaključak o isplati i visini isplate, ocjenjujući ukupne okolnosti za svaki pojedini slučaj,

- obrađuje pojedina pitanja iz područja socijalne skrbi, daje prijedloge, mišljenja i prati stanje u svom području,

- obavlja i druge poslove iz oblasti socijalne skrbi, kao i poslove koje mu povjeri Općinski načelnik i Općinsko vijeće Općine Ravna Gora.

Članak 3.

Odbor se sastoji od predsjednika i četiri člana.

U Odbor se imenuju:

- FRANJO RUŽIĆ - za predsjednika

- DORIJAN OŽANIĆ - za člana

- DRAŽEN VANČINA - za člana

- NATAŠA LAKOTIĆ - za člana

- KARLICA KRULIĆ - za člana.

Odbor se imenuje za mandatno razdoblje Općinskog vijeća Općine Ravna Gora.

Članak 4.

Rad Odbora odvija se na sjednicama.

Predsjednik Odbora saziva sjednice Odbora, predsjedava im, predlaže dnevni red, rukovodi radom i potpisuje akte koje odbor donosi.

Sjednica Odbora može se održati ako je nazočna većina članova, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Odbora.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-02/09-01/11

Ur. broj: 2112/07-01-09-2

Ravna Gora, 6. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr