SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
57

33.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 6. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje
Općine Ravna Gora za 2008. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju - Područni ured Rijeka, klasa: 041-01/09-01/22-12, ur. broj: 613- 10-09-3 od 3. srpnja 2009. godine o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Ravna Gora za 2008. godinu.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 041-01/09-01/2

Ur. broj: 2112/07-01-09-3

Ravna Gora, 6. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr