SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
57

32.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04), članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/01 i 44/04), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 6. listopada 2009. godine, donijelo je

DRUGU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/08, 3/09 i 9/09) u članku 2. stavku 1. pod rednim brojem1. brojka »50.000,00« zamjenjuje se brojkom »40.000,00«, pod rednim brojem 2. brojka »240.000,00« zamjenjuje se brojkom »255.000,00«, pod rednim brojem 3. brojka »180.000,00« zamjenjuje se brojkom »230.000,00«, pod rednim brojem 5. brojka »150.000,00« zamjenjuje se brojkom »120.000,00«, pod rednim brojem 6. brojka »310.000,00« zamjenjuje se brojkom »325.000,00« te u ukupnom zbroju brojka »1.600.000,00« zamjenjuje se brojkom »1.630.000,00«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. pod rednim brojem 2. brojka »35.000,00« zamjenjuje se brojkom »25.000,00« te u ukupnom zbroju brojka »50.000,00« zamjenjuje se brojkom »40.000,00«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. pod rednim brojem 5. brojka »36.000,00« zamjenjuje se brojkom »31.000,00«, pod rednim brojem 7. brojka »150.000,00« zamjenjuje se brojkom »170.000,00« te u ukupnom zbroju brojka »240.000,00« zamjenjuje se brojkom »255.000,00«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. pod rednim brojem 1. brojka »40.000,00« zamjenjuje se brojkom »60.000,00«, pod rednim brojem 3. brojka »20.000,00« zamjenjuje se brojkom »30.000,00«, pod rednim brojem 4. brojka »20.000,00« zamjenjuje se brojkom »25.000,00«, pod rednim brojem 5. brojka »40.000,00« zamjenjuje se brojkom »20.000,00«, pod rednim brojem 7. brojka »15.000,00« zamjenjuje se brojkom »47.000,00«, pod rednim brojem 9. brojka »10.000,00« zamjenjuje se brojkom »20.000,00«, pod rednim brojem 10. brojka »20.000,00« zamjenjuje se brojkom »13.000,00« te u ukupnom zbroju brojka »180.000,00« zamjenjuje se brojkom »230.000,00«.

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. pod rednim brojem 1. brojka »20.000,00« zamjenjuje se brojkom »10.000,00«, pod rednim brojem 2. brojka »70.000,00« zamjenjuje se brojkom »45.000,00«, pod rednim brojem 3. brojka »20.000,00« zamjenjuje se brojkom »10.000,00«, pod rednim brojem 4. brojka »15.000,00« zamjenjuje se brojem »5.000,00« te pod rednim brojem 5. brojka »25.000,00« zamjenjuje se brojkom »10.000,00«.

Iza rednog broja 5. dodaje se djelatnost pod rednim brojem 6. koja glasi: »6. betonski i AB radovi 60.000,00« te pod rednim brojem 7. brojka »290.000,00« zamjenjuje se brojkom »300.000,00«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 1. pod rednim brojem 8. brojka »50.000,00« zamjenjuje se brojkom »20.000,00« te u ukupnom zbroju brojka »150.000,00« zamjenjuje se brojkom »120.000,00«.

Članak 7.

U članku 9. stavku 1. pod rednim brojem 2. brojka »40.000,00« zamjenjuje se brojkom »43.000,00«, pod rednim brojem 3. brojka »10.000,00« zamjenjuje se brojkom »12.000,00«, pod rednim brojem 4. brojka »30.000,00« zamjenjuje se brojkom »40.000,00« te u ukupnom zbroju brojka »310.000,00« zamjenjuje se brojkom »325.000,00«.

Članak 8.

U članku 10. stavku 1. pod rednim brojem 4. brojka »395.000,00« zamjenjuje se brojkom »435.000,00« te u ukupnom zbroju brojka »1.600.000,00« zamjenjuje se brojkom »1.630.000,00«.

Članak 9.

Ova Druga izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/41

Ur. broj: 2112/7-01-09-3

Ravna Gora, 6. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr