SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
57

30.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 6. listopada 2009. godine, donijelo je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora
za 2009. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 47/08) u članku 1. brišu se riječi: »Općinskog poglavarstva i«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za planiranje i izvršavanje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik.«

U stavku 2. i 3. riječi: »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »Općinski načelnik«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Korištenje sredstava za izvršenje javnih potreba i za nabavu roba do 70.000,00 kuna odobrava Općinski načelnik.«

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. i 2. riječi: »Općinsko poglavarstvo« u određenom padežu zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

U članku 9. stavak 1. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »Općinski načelnik«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Odluku o oročavanju ili davanju kratkoročnih zajmova donosi Općinski načelnik.«

Članak 5.

U članku 10. brišu se riječi: »Uz suglasnost Poglavarstva«.

Članak 6.

U članku 11. stavku 2. brišu se riječi: »ili članova Općinskog poglavarstva«.

Članak 7.

U članku 12. stavku 2. riječi: »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »Općinski načelnik«.

Članak 8.

U članku 13. riječ: »poglavarstva« zamjenjuje se riječju: »vijeća«.

Članak 9.

U članku 18. stavku 3. riječi: »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »Općinski načelnik«.

Članak 10.

U članku 20. stavku 1., 2. i 3. riječi: »Općinsko poglavarstvo« u određenom padežu zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 11.

U članku 22. stavku 1. brojka: »20.000,00« zamjenjuje se brojkom »250.000,00«.

U stavku 2. brišu se riječi: »time da je o tome obvezan izvijestiti Općinsko poglavarstvo.«

U stavku 3. riječi »Općinsko poglavarstvo je obvezno« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik je obvezan«.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/6

Ur. broj: 2112/07-01-09-3

Ravna Gora, 6. listopada 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr