SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
57

28.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01 i 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine, donosi

I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Mošćenička Draga za 2009. godinu

Članak 1.

Tablica u članku 1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga (»Službene novine PGŽ« broj 56/08) mjenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za radove iz članka 1. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Mošćenička Draga, i to iz:

- komunalnog doprinosa kn 800.000,00

- prodaje nekretnina kn 400.000,00

- potpora kn 400.000,00

- poreznih prihoda kn 1.974.000,00

- viška prihoda iz 2008. g. kn 2.130.601,38«

Članak 3.

Ovaj I. Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-01/17

Ur. broj: 2156/03-09-1

M. Draga, 30. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

I. izmjena i dopuna Programa gradnje   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr