SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
57

27.

Na osnovi članka 35. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju člana Skupštine
KD »KOMUNALAC« d.o.o. Opatija

Članak 1.

U Skupštinu KD KOMUNALAC d.o.o. Opatija imenuje se načelnik Općine Mošćenička Draga, gosp. RATKO SALAMON, dr. med.

Članak 2.

Gosp. Ratko Salamon, dr. med. imenuje se za člana Skupštine KD KOMUNALAC d.o.o. za razdoblje od 4 godine, odnosno za razdoblje u kojemu obnaša dužnost općinskog načelnika Općine Mošćenička Draga.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-01/18

Ur. broj: 2156/03-09-1

M. Draga, 30. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr