SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
57

25.

Na osnovi članka 12. Zakona o finaciranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 1/07) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/

09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine, donosi

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

Članka 1.

Ovom Odlukom se uređuje način financiranja političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za vijećnike u Općinskom vijeću i izabranih nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća.

Članak 2.

Sredstva za finaciranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika osigurana su u Proračunu Općine Mošćenička Draga i raspoređuju se na način da se za svakog pojedinog izabranog člana Općinskog vijeća isplaćuje naknada u mjesečnom iznos od 30,00 kuna.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku.

Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 3.

Ukoliko pojedini vijećnik nakon konstituiranja Općinskog vijeća napusti političku stranku ili promjeni članstvo u političkoj stranci sa čije je kandidacijske liste izabran, finacijska sredstva iz stavka 1. ovog članka ostaju političkoj stranci sa čije je liste izabran.

U slučaju udruživanja dviju ili više strnaka, finacijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 2. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednika političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 4.

Obračun i isplata sredstava iz članka 2. ove Odluke obavlja, na temelju izvješća Mandatne komisije Općinskog vijeća o rezultatima provedenih izbora, Jedinstveni upravni odjel Općine u čijem je nadležnosti obračun i isplata naknada vijećnika.

Članak 5.

Nezavisni vijećnik dužan je otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti i o tome pisano obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine iz članka 4. ove Odluke.

Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro račun ogranka političke stranke, o čemu ogranak političke stranke pisano obavještava Jedinstveni upravni odjel Općine iz članka 4. ove Odluke.

Sredstva iz stavka 1. i 2. ovog članka doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o finaciranju političkih organizacija (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 6/94).

Klasa: 011-01/09-01/18

Ur. broj: 2156/03-09-1

M. Draga, 30. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr