SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
57

24.

Na osnovi članka 22. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2008. godinu (»Službene novine primorsko-goranske županije« broj 53/07) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda iz 2008. godine

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje namjena i vrši se raspodjela dijela prihoda zatečenih na računu Proračuna Općine Mošćenička Draga na dan 31. prosinca 2008. godine u iznosu od 2.723.703,62 kune.

Članak 2.

Višak prihoda iz članka 1. ove Odluke sastoji se od ne neutrošenog dijela poreznih prihoda u iznosu od 2.723.703,62 kune.

Članak 3.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se:

. kn 942.902,32 za radove asfaltiranja nerazvrstanih cesta

. kn 25.500,00 tekuća donacija SD DRAGA

. kn 100.000,00 za radove izgradnje Vodovoda i knalizacije Sv. Petar - Jir, IV. faza,

. kn 300.000,00 za radove uređenja »Minčićine kuće« u M. Dragi,

. kn 59.210,78 za radove uređenja školske kuhinje u PŠ »Eugen Kumičić« u Mošćeničkoj Dragi za potrebe cjelodnevnog boravka djece u Dječjem vrtiću Mošćenička Draga,

. kn 162.000,00 za izradu projektne dokumentacije Crpne stanice Sv. Petar,

. kn 348.564,80 za radove uređenja Centra Mošćeničke Drage,

. kn 51.435,20 za rampu ulaza u centar M. Drage

. kn 61.019,24 za nabavu opreme za dječja igrališta u Brseču i Moćenicama,

. kn 90.280,00 za nabavu tuševa za plažu,

. kn 100.000,00 nabava i postava konzolnih armatura javne rasvjete za povjesna središta Mošćeničke Drage, Mošćenica i Brseča,

. kn 205.399,82 za radove uređenja parkirališta na z.č. broj 3470/3 i 3475, k.o. Draga u Mošćeničkoj Dragi,

. kn 79.300,00 izrada Izmjene i dopune PPU Općine Mošćenička Draga,

. kn 69.000,00 Idejno rješenje Pročišćivać otpadnih voda Brseč,

. kn 129.091,46 za IZBORE 2009. godini.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2008. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/09).

Klasa: 011-01/09-01/15

Ur. broj: 2156/03-09-1

M. Draga, 30. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr