SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
OPĆINA LOVRAN
57

30.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 27., Statuta Općine Lovran (»Službene novine PGŽ« broj 26/01, 14/ 02, 8/05 4/06 - pročišćeni tekst, 22/06 i 6/07), članka 24. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lovran (»Službene novine PGŽ« broj 26/01, 3/03, 8/05, 4/06 - pročišćeni tekst i 22/06), Općinsko vijeće Općine Lovran, na 1. sjednici, održanoj dana 15. lipnja 2009. godine donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost
Općinskog vijeća Općine Lovran

I.

U Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Lovran izabiru se:

- Sanja ŠKORIĆ, za predsjednika,

- Martina KRUŽIĆ, za člana,

- Robert KOŽUL, za člana.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-05/09-01/4

Ur. broj: 2156/02-01-09-4

Lovran, 15. lipnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Đurđica Tancabel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr