SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
OPĆINA KOSTRENA
57

42.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 30. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o prodaji nekretnine

1. Daje se na prodaju temeljem javnog natječaja nekretnina građevinsko zemljište označeno kao k.č.br. 2800 od 591 m2, zk.ul. 1818 k.o. Kostrena-Lucija u vlasništvu Općine Kostrena, a sve u svrhu formiranja gradilišta u naselju Rožići.

2. Početna cijena zemljišta iznosi 150,00 EUR/m2 u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, a utvrđena je Procjenom tržišne vrijednosti zemljišta izrađenom od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke.

3. Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu te će se isti provesti sustavom zatvorenih ponuda.

4. Pri odabiru najpovoljnije ponude Povjerenstvo za prodaju nekretnine vodit će se kriterijem najviše ponuđene cijene.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/13

Ur. broj: 2170-07-01-09-31

Kostrena, 30. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr