SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
OPĆINA DOBRINJ
57

41.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), čl. 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Vijeće Općine Dobrinj, na 3. sjednici održanoj dana 30. rujna 2009. godine, donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja
na području Općine Dobrinj u 2009. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja (»Službene novine PGŽ« broj 54/08, izmjene 17/09) članak 4. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba i interesa stanovništva Općine Dobrinj dječji vrtić u Polju provodi ogranizirani predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa od 9 sati, na način i kakvoćom koji su propisani normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita i dr.).

Za provođenje aktivnosti iz prethodnog stavka osiguravaju se sredstva u u proračunu za 2009. godinu u ukupnom iznosu od 670.000,00 kuna, kako slijedi:

- plaće i naknade djelatnika dječjeg vrtića,

sufinanciranje boravka djece (uz sudjelovnje

roditelja), ostali materijalni rashodi 550.000,00

- sufinanciranje jaslica 50.000,00,

i

- uređenje vrtića Polje 50.000,00

- oprema za vrtić Polje 20.000,00,

koji se planira sufinancirati iz kapitalne pomoći državnog proračuna.«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»U skladu s potrebama u osnovnom obrazovanju na području Općine Dobrinj, a glede učenja stranih jezika i ustroja izbornih programa, poticanja, stipendiranja i davanje potpore uspješnim i nadarenim učenicima te uspostavljanja uvjeta za zadovoljenje svih potreba iz oblasti osnovnog obrazovanja, Općina Dobrinj će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere za što se u proračunu osiguravaju sredstva kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 3.

Ove Izmjene programa primjenjuju se od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-161/01

Ur. broj: 2142-04-09-05-20

Dobrinj, 30. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Alen Šamanić, v.r.

 

II. izmjene Godišnjeg programa javnih   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr