SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
GRAD RAB
57

60.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj: 27/09), Gradsko vijeće Grada

Raba, na sjednici održanoj dana 29. rujna 2009. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju Konsolidiranog proračuna
Grada Raba za 2009. godinu

Članak 1.

U članku 1. riječi »Poglavarstva i predsjednika Poglavarstva Grada« zamjenjuju se riječima »Gradonačelnika Grada«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 3.

U članku 8. riječi »odgovorno je Poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »odgovoran je Gradonačelnik«.

Članak 4.

U članku 13. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 5.

U članku 15. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnika«.

Članak 6.

U članku 16. stavak 3. »Predsjednik Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

U članku 16. stavak 4. briše se.

U članku 16. stavak 5. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«, a riječ »obvezno« zamjenjuje se riječju »obvezan«.

Članak 7.

U članku 17. stavak 1, 2 i 3 riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 8.

U članku 18. stavak 3. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 9.

U članku 20. stavak 1. iznos od »20.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom od »70.000,00 kn«.

U članku 20. stavak 2. riječi »Predsjednik Poglavarstva« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 10.

U članku 21. stavak 1. i 3. riječi »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 11.

U članku 22. stavak 1. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 12.

U članku 26. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 13.

U članku 27. stavak 3. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 14.

U članku 29. stavak 2. i 3. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-09-37

Rab, 29. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr