SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
GRAD RAB
57

57.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), Programa za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/00) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 29. rujna 2009. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu
I. izmjene i dopune

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. komunalni doprinos 6.000.000,00 kn

2. ostali proračunski prihodi 42.100,00 kn


UKUPNO: 6.042.100,00 kn

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

A) JAVNE POVRŠINE 1.403.000,00 kn

Izvor: komunalni doprinos 1.403.000,00 kn

1. Uređenje plaže Artić-Petrac 112.000,00 kn

2. Uređenje šetnice Sv. Eufemija

- Guščići 100.000,00 kn

3. Uređenje plaže Kampor Mel 11.000,00 kn

4. Uređenje šetnice Barišići - Guščići 100.000,00 kn

5. Popločenje ulice Biskupa Draga 892.000,00 kn

6. Uređenje fontane Boškopini 106.000,00 kn

7. Natkrivanje pozornice 40.000,00 kn

8. Uređenje platoa ispred groblja u

Barbatu 42.000,00 kn

B) NERAZVRSTANE CESTE 1.849.000,00 kn

Izvor: komunalni doprinos 1.849.000,00 kn

1. Uređenje nogostupa Vatrogasni

dom-Snuga 340.000,00 kn

2. Otkup zemljišta za nogostup

Mlin-Snuga 120.000,00 kn

3. Otkup zemljišta-ostalo 150.000,00 kn

4. Uređenje i rekonstrukcija ceste

Markunići-Matkići-Mućel 85.000,00 kn

5. Uređenje ceste iza Vet. stanice i prema

pekari 301.000,00 kn

6. Projektna dokumentacija za uređenje

cesta 50.000,00 kn

7. Asfaltiranje po otoku 625.000,00 kn

8. Sanacija ceste u parku Komrčar 60.000,00 kn

9. Uređenje nogostupa u Palitu 43.000,00 kn

10. Sanacija potpornog zida u Kamporu 75.000,00 kn

C) GROBLJA 250.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos 250.000,00 kn

1. Uređenje groblja 200.000,00 kn

2. Otkup zemljišta 50.000,00 kn

D) JAVNA RASVJETA 590.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos 590.000,00 kn

1. Proširenje javne rasvjete 450.000,00 kn

2. EES 5.000.00 kn

3. Prava korištenja priključaka 65.000,00 kn

4. Postava ferala u starogradskoj jezgri 70.000,00 kn

E) ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE

OTPADNIH VODA 1.775.100,00 kn

Izvori: Komunalni doprinos 1.733.000,00 kn

Ostali proračunski prihodi 42.100,00 kn

1. Otkup zemljišta za izgradnju uređaja

za pročišćavanje 275.100,00 kn

2. Proširenje kanalizacijske mreže I. faze

sustava Draga 100.000,00 kn

3. Izrada II. Faze 500.000,00 kn

4. Izgradnja sekundarne mreže za II. Fazu 50.000,00 kn

5. Izrada III. faze sustava Draga 100.000,00 kn

6. Izgradnja dionice od okna br. 2 do

okna br. 8 750.000,00 kn

F) SANACIJA ZIDINA 175.000,00 kn

Ostali proračunski prihodi 175.000,00 kn

1. Održavanje gradskih zidina 50.000,00 kn

2. Sanacija gradskih zidina 125.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-09-42

Rab, 29. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr