SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
GRAD RAB
57

56.

Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članaka 74., 75. i 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06 i 150/08), te članaka 22., 90. i 92. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09), Gradsko Vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 29. rujna 2009. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba Grada Raba u sportu
za 2009. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Raba u sportu (u daljnjem tekstu: Program) predviđaju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Rab, a u svezi:

- djelovanja sportskih klubova i udruga,

- stručnog rada u sportu,

- sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima,

- poticanje i promicanje sporta,

- sportsko-rekreativnih aktivnostima građana,

- materijalnih troškova održavanja sportskih igrališta.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u I. Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 1.224.000,00 kuna, a u skladu s dinamikom izvršavanja Proračuna.

Članak 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.09.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 4.

Sredstva iz članka 2. služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova, troškova natjecanja, organizaciju sportskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa, te redovno održavanje sportskih igrališta.

Članak 5.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 3. ovog programa obavlja Upravni odjel za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe, te prati njihovo namjensko korištenje, i podnosi izvješće o ostvarenju Gradonačelniku Grada Raba do 31. svibnja 2010. godine.

Članak 6.

Korisnici sredstava za sport dužni su do 1. ožujka 2010. godine Upravnom odjelu za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-09-41

Rab, 29. travnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 

I. izmjene i dopune Programa   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr