SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
GRAD KRALJEVICA
57

34.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na svojoj sjednici održanoj 30. rujna 2009 godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja (DPU 2) poslovne zone K-1
Žlibina i izradi Drugih izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Kraljevice (PPU GK)

Članak 1.

U Odluci o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja (DPU 2) poslovne zone K-1 Žlibina i izradi Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice (PPU GK) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/08) u članku 1. stavak 4. briše se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/03-01/3

Ur. broj: 2170/08-08-09-02

Kraljevica, 30. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Alen Vidović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr