SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 41. Petak, 9. listopada 2009.
GRAD DELNICE
57

60.

Nakon izvršene usporedbe sa izvornim tekstom Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Delnica koji je objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 28/09 dana 24. srpnja 2009. godine, utvrđena je pogreška te u vezi s time temeljem članka 53. i 53a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 36/09) i članka 71. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09), Pročelnica Jedinstvenog upravnom odjela Grada Delnica daje sljedeći

ISPRAVAK
Poslovnika Grada Delnica
(»Službene novine Primorsko-goranske županije«
broj 28/09)

Članak 1.

U članku 10. stavku 1. alineji 5. nakon riječi: »i zamjeniku gradonačelnika« dodaju se riječi: »i pročelnicima«.

Članak 2.

U članku 35. stavku 4. riječi: »članka 28.« mijenjaju se i glase: »članka 30.«.

Članak 3.

U članku 42. stavku 2. riječi: »članka 33.« mijenjaju se i glase: »članka 31.«.

Članak 4.

U članku 60. stavku 5. riječi: »dnevnog rada« mijenjaju se i glase: »dnevnog reda«.

Članak 5.

U članku 62. riječi: »člankom 33.« mijenjaju se i glase: »člankom 31.«.

Članak 6.

U članku 67. stavku 4. riječi: »člankom 67.« mijenjaju se i glase: »člankom 65.«.

Članak 7.

U članku 70. stavku 2. alineji 7. riječ: »statutom« mijenja se i glasi: »Statutom«.

Članak 8.

U članku 73. stavku 4. riječi: »članka 72.« mijenjaju se i glase: »članka 71.«.

Članak 9.

U članku 86. stavku 3. druga redom lijeva zagrada se briše.

Klasa: 023-04/09-01/02

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-09-02

Delnice, 30. rujna 2009.

Pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela
Gordana Piskač, dipl. ing. građ., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr