SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from BASKA 4609..4609

46.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. rujna 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi urbanističkih planova uređenja UPU 1 Baška i UPU 2 Baška

Članak 1.

U Odluci o izradi urbanističkih planova uređenja UPU 1 Baška i UPU 2 Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/09) u članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

»3. Nositelj izrade Plana i odgovorna osoba je Općinski načelnik.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/14

Ur. broj: 2142-03-09-3

Baška, 21. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr