SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD RIJEKA

176.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09), Gradonačelnik Grada Rijeke, dana 29. rujna 2009. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
PLANA PRIJMA U SLUŽBU U GRAD RIJEKU
ZA 2009. GODINU

I.

Privitak 1. (tablica) iz točke II. Plana prijma u službu u Grad Rijeku za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/09, 9/09, 18/09 i 21/09), mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

II.

Izmjene i dopune Plana objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/09-01/1

Ur. broj: 2170/01-10-10-09-856

Rijeka, 29. rujna 2009.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

Izmjene i dopune Plana prijma u službu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr