SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD RIJEKA

174.

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Izmjene Statuta Dječjeg vrtića »Rijeka«

I.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića »Rijeka« u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Rijeka« na sjednici 31. kolovoza 2009. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/117

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-5

Rijeka, 29. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr