SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD RIJEKA

170.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« broj 29/02 i 63/07) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2009. godine, donijelo je

IZMJENE
Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva
na području Grada Rijeke

Članak 1.

U Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/08) - u daljnjem tekstu: Izmjene Programa, u članku 12. stavku 2. riječi: »Poglavarstvo Grada« zamjenjuju se riječima: »Gradonačelnik Grada« (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik)«.

Članak 2.

U članku 13. stavku 1. riječi: »Poglavarstvo Grada« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik«.

U stavku 6. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 3.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/147

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 29. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr