SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD RIJEKA

167.

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08 i 86/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju
produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/08) u članku 5. riječi: »Poglavarstva Grada (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo)« zamjenjuju se riječima: »Gradonačelnika Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik)«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»U slučaju kada dva ili više učenika ostvaruju prednost prema istom osnovu iz stavka 2. ovoga članka, pravo prvenstva ima učenik čiji je roditelj prvi podnio zahtjev za upis.«

Članak 3.

U članku 13. stavku 1. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 4.

U članku 14. riječ: »Poglavarstvu« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelniku«.

Članak 5.

U članku 15. riječ: »Poglavarstvo« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

Iza članka 19. dodaje se novi članak 19a. koji glasi:

»19a.

Iznimno od odredbe članka 19. stavka 1. Odluke, roditelj-korisnik usluge koji nema prebivalište na području Grada, osim cijene usluge iz članka 16. stavka 2. Odluke, plaća školi i dio troškova za rad učitelja u mjesečnom iznosu kojeg utvrđuje Gradonačelnik na prijedlog Odjela.«

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/148

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-5

Rijeka, 29. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=634&mjesto=51000&odluka=167
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr