SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD RIJEKA

166.

Na temelju članka 16. i 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o nagradama učenicima i
prosvjetnim radnicima-mentorima za posebna
postignuća učenika na državnim i međunarodnim
natjecanjima, susretima i smotrama

Članak 1.

U Odluci o nagradama učenicima i prosvjetnim radnicima-mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/ 07) u članku 9. stavku 1. riječi: »Poglavarstvu Grada« zamjenjuju se riječima:»Gradonačelniku Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik)«.

U stavku 2. riječi: »Poglavarstvo Grada« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 2.

U cijelom tekstu Odluke riječi: »poklon bon« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »vrijednosni bon« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/148

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-4

Rijeka, 29. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr