SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD RIJEKA

161.

Na temelju članka 16. i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina

Članak 1.

U Odluci o likovnoj nagradi Ivo Kalina (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/06 i 3/09) u članku 8. stavku 3. riječi: »Poglavarstvo Grada Rijeke« zamjenjuju se riječima: »Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik)«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. riječi: »Poglavarstvu Grada Rijeke« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelniku«.

U stavku 2. riječi: »Poglavarstvo Grada Rijeke« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 3.

U članku 13. riječi: »Poglavarstvo Grada Rijeke« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/149

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-4

Rijeka, 29. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr