SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD RIJEKA

160.

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (»Narodne novine« broj 48/04 i 44/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o osnivanju kulturnih vijeća
Grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/ 04 i 3/05) u članku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»- dramsku umjetnost, ples i pokret,«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 3. riječi: »Poglavarstvo Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo)« zamjenjuju se riječima: »Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik)«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/149

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 29. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr