SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
OPĆINA MRKOPALJ
4

6.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03) i članka 19. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01 i 4/02), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 19. ožujka 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora
o obavljanju komunalnih poslova

Članak 1.

U Odluci o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati putem ugovora o obavljanju komunalnih poslova (»Službene novine« broj 35/01) u članku 2. točke 8. i 9. mijenjaju se i glase:

»8. EKO sustav za zbrinjavanje staklene ambalaže,

9. skupljanje i odvoz otpada s javnih površina.«

Članak 2.

U članku 3. na kraju stavka 2. dodaju se riječi:

»pri čemu je potrebno zatražiti ponude od najmanje tri natjecatelja.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-04-7

Mrkopalj, 19. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Ivan Butković, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr