SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD RIJEKA

158.

Na temelju odredbe članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99,151/ 03, 157/03 i 87/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2009. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Plana raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2009. godinu

Članak 1.

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/08) članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2009. godine u ukupnom iznosu od 11.700.000,00 kuna.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/141

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 29. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

 

Izmjene i dopune plana   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr