SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD RIJEKA

156.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2009. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/08) članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje javnih površina financirat će se iz sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 980.000,00

- Javne površine u Starom gradu - Užarska

ulica 1200 m2 980.000,00«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u

ukupnom iznosu od 14.360.000,00

- Pristupne ceste po rješenjima

komunalnog doprinosa dužine 250 m'

- dio 400.000,00

- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni

Zamet dužine 120 m' - priprema gradnje 200.000,00

- Pristupna cesta sportskoj dvorani Zamet

dužine 206 m' - građenje 2.800.000,00

- Pristupna cesta PC Policentro s

infrastrukturom dužine 1500 m' - projekti 150.000,00

- Prioritetna infrastruktura prema

zahtjevima Mjesnih odbora - studije

izvodljivosti 88.000,00

- Pristupna cesta na Srdočima GP2c -

I. faza dužine 200 m' - građenje 1.160.000,00

- Pristupna cesta do stambenog kompleksa

na Krnjevu dužine 150 m' - građenje 1.150.000,00

- Spoj Ul.Tina Ujevića prema Dražičkoj

dužine 780 m' - priprema 200.000,00

- Nastavak ceste Tina Ujevića - zemljište

i projekti 88.000,00

- Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova,

dužine 120 m' 300.000,00

- Imovinsko pravna priprema za projekte

prema Prostornom planu 100.000,00

- Cesta za Sveučilišni kampus na Trsatu,

dužine 600 m' 7.724.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 26.642.200,00

- Cesta 233 u Srdočima dužine 1.100 m'

- priprema 3.300.000,00

- Županijska cesta ŽC 5025 Rujevica

- Marčelji dužine 3100 m',

imovinsko pravna priprema 6.800.000,00

- Cesta za Sveučilišni kampus na Trsatu

dužine 600 m' 676.000,00

- Pristupna cesta u komunalnom opremanju

zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici,

1. i 2. faza dužine 1200 m' - dio 4.852.000,00

- Pristupna cesta u komunalnom opremanju

zemljišta za izgradnju stanova na

Drenovi 50.000,00

- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

dužine 130 m' 264.200,00

- Tunelski priključci na cestu D-404 dužine

250 m' 10.700.000,00«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u

ukupnom iznosu od 1.540.000,00

- Javna rasvjeta pristupne ceste sportskoj

dvorani na Zametu dužine 223 m' 200.000,00

- Javna rasvjeta ceste za Sveučilišni kampus

na Trsatu dužine 1900 m' 1.300.000,00

- Javna rasvjeta pristupne ceste GPZC na

Srdočima dužine 290 m' 40.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 300.000,00

- Javna rasvjeta stambenog područja

Rujevica - 2. faza dužine 110 m' 100.000,00

- Javna rasvjeta pristupna cesta GP2c na

Srdočima dužine 290 m' 200.000,00«

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Građenje groblja financirat će se iz sredstva komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u

ukupnom iznosu od 584.609,00

- Nastavak izgradnje ukopnih mjesta na

općim poljima 584.609,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 265.722,00

- Nastavak izgradnje ukopnih mjesta na

općim poljima 265.722,00«

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja i nabavka opreme za opskrbu pitkom vodom financirat će se iz cijene komunalne usluge za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 6.273.800,00

- Izgradnja vodovoda prema Programu vode

3 dužine do 8.000 m' - dio 1.280.600,00

- Izgradnja vodovoda i objekti G. Pulac

dužine 1690 m' 2.571.900,00

- Izgradnja vodovoda za potrebe

Sveučilišnog kampusa na Trsatu - dio 1.127.900,00

- Izgradnja vodoopskrbe kompleksa zgrade

u Ulici Tina Ujevića 364 m' 272.500,00

- Rekonstrukcija vodovoda i vodospreme

Kantrida - zaostalo plaćanje 36.400,00

- Izgradnja vodovoda za stanove POS

Rujevica 716 m' 32.700,00

- Izgradnja vodovodnog sustava CZGO

Marišćina I. faza (okončani obračun) 435.900,00

- Vodoopskrba RZ Bodulovo - projekt 108.900,00

- Izgradnja vodoopskrbe otoka Krka

(okončani obračun) 407.000,00«

Članak 6.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz cijene komunalne usluge za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 8.369.000,00

- Kanalizacijski sustav Grobnik, dužine

4.000 m' - dio 3.984,800,00

- Kanalizacija Klana - rekonstrukcija

uređaja, projekti - dio 1.487,600,00

- Projektna dokumentacija 273.000,00

- Odvodnja kompleksa zgrada Ulice

Tina Ujevića - dužine 350 m' 386.900,00

- Odvodnja Sveučilišnog kampusa na Trsatu

- dio, dužine 600 m' 817.400,00

- Odvodnja u trupu ceste 233 i kanalizacija

u Ulice M. Grbac, dužine 450 m' 980.000,00

- Odvodnja za stanove POS Rujevica 175.000,00

- Izgradnja kolektora u naselju Turak 264.300,00«

Članak 7.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 7.246.700,00

- Nabava specijalnih vozila i opreme za

odvoz otpada 7.246.700,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 195.140,00

- Nabavka specijalne opreme za odvoz

otpada 195.140,00«

Članak 8.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 19.595.000,00

- Sanacija odlagališta komunalnog otpada

Viševac u fazama - dio 16.710.000,00

- Izgradnja reciklažnih dvorišta, projekti,

izgradnja - dio 2.885.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 6.500.000,00

- Sanacija odlagališta komunalnog otpada

Viševac u fazama - financijska

pomoć Fonda 4.000.000,00

- Izgradnja Centralne zone za gospoda-

renje otpadom Marišćina, I. faza - dio 2.500.000,00«

Članak 9.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za prijevoz putnika financirat će se iz sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 50.000,00

- Izrada projekta za autobazu 50.000,00«

Članak 10.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja te nabava opreme za tržnice na malo financirat će se iz sredstava naknade za koncesiju i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava naknade za koncesiju u

ukupnom iznosu od 1.600.000,00

- Uređenje objekata tržne djelatnosti 1.600.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 100.000,00

- Uređenje objekata tržne djelatnosti 100.000,00«

Članak 11.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 94.602.171,00 kuna.«

Članak 12.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/139

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 29. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr