SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD RIJEKA

152.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Rijeke za 2009. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/08 i 29/09) u članku 31. stavku 1. broj: »22.614.300,00« zamjenjuje se brojem: »24.437.000,00«, a broj: »14.375.400,00« zamjenjuje se brojem: »13.996.300,00«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/134

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 29. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr