SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
GRAD RIJEKA

149.

Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 17. Statuta Dječjeg vrtića »Rijeka«, članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića »Rijeka«

I.

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Rijeka« od strane osnivača imenuju se:

- Ivana Jurčić

- Ana Komparić Devčić

- Gordana Radošević

- Aleksandra Sklepić.

II.

Mandat članova Upravnog vijeća iz točke 1. ove Odluke traje četiri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/09-01/155

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-6

Rijeka, 29. rujna 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr